0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

04 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,278 ราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 8 ราย
อ.ท่าวังผา+4
อ.เมืองน่าน+3
อ.ภูเพียง+1
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 38 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 25 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,278 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,151-1,155
1,185-1,194
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,208-1,209
1,213-1,217
1,221
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m04086402.jpg (129 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน