0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

05 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,312 ราย

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 6 ราย
อ.ปัว+2
อ.นาน้อย+2
อ.สองแคว+2
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 22 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,312 ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
978
1,153
1,208-1,209
1,213-1,217
1,221
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,279-1,280
1,288
1,300-1,301
1,303
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m05086402.jpg (90 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน