0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

06 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,404 ราย

วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 19 ราย
อ.ปัว+15
อ.เฉลิมพระเกียรติ+2
อ.ท่าวังผา+1
อ.บ้านหลวง+1
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 69 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,404 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,279-1,280
1,288
1,300-1,301
1,303
timelinemenu.jpg (45 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,327-1328
1,382
1,387-1,390
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m06086402.jpg (88 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน