0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,448 ราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
( ผู้ป่วยรายที่ 301 อ.ท่าวังผา )
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 9 ราย รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้กักตัว 3 ราย
อ.ท่าวังผา+3
 
กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด 6 ราย
อ.ท่าวังผา+4
อ.ภูเพียง+1
อ.นาน้อย+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 35 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,448 ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,314และ1,316
1,322และ1,324
1,327-1,328
1,382 และ1,387
1,390
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,389และ1,391-1,400
1,407-1,412และ1,444-1445
1,448
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m07086402.jpg (87 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน