0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,709 ราย

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 14 ราย รายละเอียดดังนี้
กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด 1 ราย
อ.ท่าวังผา+1
 กลุ่มผู้กักตัว 13 ราย
อ.ท่าวังผา+1
อ.ทุ่งช้าง+1
อ.เวียงสา+2
อ.แม่จริม+2
อ.เมืองน่าน+7
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 33 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 9 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,709 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,594-1,595
1,640 และ1,646-1,647
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,654-1,660
1,664 และ1,687
1,692และ1,694
1,699-1,700และ1,702
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m12086402.jpg (92 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน