0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,822 ราย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1ราย (ผู้ป่วยรายที่ 1385 อ.ภูเพียง)
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 15 ราย รายละเอียดดังนี้
ไม่พบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด
กลุ่มผู้กักตัว 15 ราย
อ.ปัว+6
อ.แม่จริม+3
อ.สันติสุข+2
อ.สองแคว+2
อ.เมืองน่าน+1
อ.บ่อเกลือ+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 41ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,822 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,694
timeline1694.jpg (45 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,766-1,771และ1,783
1,787และ1,785
1,799-1,800และ1,817
1,818-1,820
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m14086402.jpg (92 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน