0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,855 ราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 5 ราย รายละเอียดดังนี้
ไม่พบกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัด
กลุ่มผู้กักตัว 5 ราย
อ.เมืองน่าน+5
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 28 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,855 ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,767-1,771และ1,777
1,783และ1,787
1,785และ1,799-1,800
1,806และ1,818-1,820
timelinemenu.jpg (45 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,830-1,834
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m15086402.jpg (77 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน