0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,950 ราย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36 ราย
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1ราย (ผู้ป่วยรายที่ 1,482 อ.เมืองน่าน)
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 4 ราย มาจากกลุ่มผู้กักตัว
อ.แม่จริม+2
อ.เชียงกลาง+1
อ.สองแคว+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 32 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,950 ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,904
timeline1904.jpg (63 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,931 และ 1,933
1,935 และ 1,937
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m18086402.jpg (83 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน