0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

30 ก.ค. 2021 ::

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2564

จังหวัดน่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ควบคุม ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม 840 ราย ผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่เดินทางมารักษาตัวสะสม 508 ราย กำลังรักษา 463 ราย ขณะนี้มีโรงพยาบาลสนาม 3 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขนาด 160 เตียง ขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คาดการณ์จะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตน่าน ขนาด 400 เตียง และโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต อำเภอปัว ขนาด 120 เตียง

ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านมีโรงแรมสถานที่กักตัว ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ระพีพงษ์โฮเทล ระพีพงษ์รีสอร์ท เฮือนคำ เอื้องคำ

ที่ผ่านมาจังหวัดน่านดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 39 ราย คดีสิ้นสุดแล้ว 3 ราย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงสูงสุดเข้มข้น จากกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีตามลำดับ โดยผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนต้องสแกน QR Code น่านปลอดภัยเพื่อการติดตามตัวทุกคน

นายวัชระ มาลัยมาตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน รายงานเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปีงบประมาณ 2558-2564 ) มี 21 เป้าหมาย เนื้อที่ 164,125 ไร่ แบ่งเป็น 15 พื้นที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ เนื้อที่กว่า 92,000 ไร่ และพื้นที่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ 6 พื้นที่กว่า 71,000 ไร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน แผนเงิน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านได้นำเสนอเรื่องการประดับและรักษาธงชาติ ให้หน่วยงานราชการดูแลธงชาติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งการเชิญธง การชักธง การเก็บรักษา

ที่ประชุมยังมีมติเรื่องการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากร ดังนี้ วันจันทร์ เครื่องแบบราชการหรือเครื่องแบบต้นสังกัด ลูกจ้างเหมาบริการ ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงขายาว หญิง กระโปรงสีดำ หรือสีเข้ม ทุกคนต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น วันอังคาร เครื่องแบบหน่วยงานในสังกัด วันพุธ ชุดสุภาพ ขอความร่วมมือ เสื้อยืดสีม่วง To be Number 1 วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ วันศุกร์ ชุดพื้นเมือง หรือหากข้าราชการและบุคลากรจะแต่งชุดข้าราชการทุกวันทำการก็ได้

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน รายงานว่า ขณะนี้ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้ว อีกทั้งขอให้ทุกฝ่ายช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องข่าวปลอม หากพบให้รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที อีกทั้งขอให้เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ด้วย

ขอเชิญประชาชนบริโภคลำไย ที่ขณะนี้กำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก ขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดน่านได้ประสานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับจังหวัดพังงา เพื่อนำมังคุดทิพย์พังงามาจำหน่าย แลกกับการนำลำไยไปจำหน่ายที่พังงา ประชาชนสามารถสั่งได้ทาง Line : OTOPNAN โทรศัพท์ 0918534919

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery