0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 ส.ค. 2021 ::

รองผู้ว่าฯน่าน ร่วมปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฯ

รองผู้ว่าฯน่าน ร่วมปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) ที่ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้า นราไฮเปอร์มาร์ท ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดน่าน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่กระจายโรคไปในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ภาคธุรกิจบางส่วนต้องปิดตัวลง ทำให้เกิดการว่างงานการบริโภคในครัวเรือนหยุดชะงัก ประชาชนลดการออกนอกพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ งดการออกนอกเคหะสถาน และมาตรการ Work from Home ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 อนุมัติงบประมาณ จากเงินกู้ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยประชาชนในพื้นที่ของทุกจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าเกษตร/ชุมชน ผ่านรถ Mobile เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชน ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการจ้างงานให้กับประชาชน

สำหรับจังหวัดน่าน ได้รับเป้าหมายรถ Mobile จำนวน 11 คัน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ 99 ตำบล โดยกำหนดดำเนินการรถ Mobile เคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจ้างพนักงานขับรถ พนักงานขาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเป็นผู้ว่างงานหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาขายส่งหรือราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 20 - 40 มีสินค้าเข้าร่วมกว่า 70 รายการ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำตาลทราย และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery