0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,977 ราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 1 ราย มาจากกลุ่มผู้กักตัว
อ.เชียงกลาง+1
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 26 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,977 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
1,931 และ 1,933
1,935 และ 1,937
1,952
timelinemenu.jpg (45 KB)
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน