0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,065 ราย

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1ราย (ผู้ป่วยรายที่ 503 เป็นผู้ป่วยมาจาก ต่างจังหวัด ภูมิลำเนา อ.สองแคว)
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 26 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,065 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
2,030
timeline2030.jpg (74 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน