0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,077 ราย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เวลา 19.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 12 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,077 ราย
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 
timelinemenu.jpg (45 KB)