0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,129 ราย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 21 ราย จำแนกดังนี้
มาจากกลุ่มผู้กักตัว 1 ราย
อ.แม่จริม
 
ติดเชื้อในจังหวัด 20 ราย
อ.เวียงสา
 
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 15 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,129 ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่
2,084
2,086 - 2,087
2,081 - 2,082
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
2,094 - 2,114 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
m25086402.jpg (79 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน