0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,152 ราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด 13 ราย จำแนกดังนี้
ไม่พบผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มผู้กักตัว
ติดเชื้อในจังหวัด 13 ราย
อ.เวียงสา
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 10 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,152ราย
 
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่
2,088 - 2,089
2,094 - 2,098
2,100 - 2,014
2,016
timelinemenu.jpg (45 KB)
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดน่าน
ผู้ป่วยรายที่
2,130 - 2,139
2,147 - 2,149
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
m26086402.jpg (98 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน