0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ส.ค. 2021 ::

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,184ราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,184ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่
2,159 - 2,162
2,165- 2,166
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและชุมชน
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน