0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

04 ก.ย. 2021 ::

วันที่ 4 กันยายน 2564 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,268 ราย

วันที่ 4 กันยายน 2564
เวลา 20.00 น.
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 รายจำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย
ผู้ป่วยในจังหวัด 11 ราย ประกอบด้วย
ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ 5 ราย ดังนี้
อ.สองแคว+2
อ.เมือง+1
อ.สันติสุข+1
อ.เวียงสา+1
ผู้ป่วยจากการกักตัว 6 ราย ดังนี้
อ.สองแคว+2
อ.ท่าวังผา+2
อ.ทุ่งช้าง+2
ผู้ป่วยสะสม 2,268 ราย
แจ้งไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยรายที่
2,245 - 2,255
2,258 - 2,260
2,262 - 2,263
timelinemenu.jpg (45 KB)
 
ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่
2,257
2,264 - 2,268
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
m04096402.jpg (96 KB)
 
 
ร่วมใจฉีดวัคซีน
กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน