nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

07 ต.ค. 2022 ::

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรม “Domestic Fam Tip 2022 หัวใจแห่งศิลป์ วีถีถิ่นน่าน”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเรียนรู้แหล่งศิลปวัฒนธรรมน่าน แก่กลุ่มเป้าหมายนักลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวนำรายได้สู่จังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรม “Domestic Fam Tip 2022 หัวใจแห่งศิลป์ วีถีถิ่นน่าน” โดยใช้เส้นทางจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2565 ณ โฮงเจ้าฟองคำ ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมผัสวิจิตรศิลป์วัฒนธรรม อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าของชาวน่าน และการทำกิจกรรมพิมพ์ผ้าลายธรรมชาติจากใบไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ขึ้นรถรางสัมผัส กิจกรรมชุมชนในเวียง เรียนรู้วัฒนธรรมการเขียนอักษรธรรมล้านนา(ตั๋วเมือง )
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง“Domestic Fam Tip 2022 หัวใจแห่งศิลป์ วีถีถิ่นน่าน” จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานที่จัดกิจกรรมในเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย คือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม บริษัทจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ และบริษัททำสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขายด้วยการจับคู่ธุรกิจระหว่างคณะผู้เข้าร่วมงานอบรมและผู้ประกอบการจังหวัดน่าน โดยได้มอบหมายให้บริษัทอีเว้นท์ แทรเวล เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนดำเนินงานในนาม สสปน.
ตลอดระยะเวลากิจกรรมนั้น คณะผู้เข้าร่วมงานจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่น่าสนใจพร้อมทำกิจกรรมหลากหลายของจังหวัดน่าน อันแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดในฐานะจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับนักเดินทางไมซ์ในรูปแบบที่ต่างกันไป อาทิ การเรียนรู้การทำสรวยดอก และตุงไส้หมู,สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล,เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟและร่วมชิมอาราบิก้าแท้จากจังหวัดน่าน เป็นต้น
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery