nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

07 ต.ค. 2022 ::

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างภา

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานการประชุม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมประชุม
ทั้งนี้เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) และผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านพรีเมียม (Nan Brand Premium) แบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านพรีเมียม รวมถึงพิจารณาการขยายระยะเวลาการขอใช้ตราฯ ของผู้ที่ได้รับอนุญาตที่ได้หมดอายุลง รายสาขา 4 สาขาได้แก่
1. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ
3. สาขาสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง
4. สาขาท่องเที่ยวและบริการ
สำหรับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน ใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของจังหวัดน่านว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และของจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand)
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery