0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง
ข้อมูลการท่องเที่ยว

24 ธ.ค. 2020 ::

วัดในจังหวัดน่าน

วัดในจังหวัดน่าน

อำเภอเมือง

 • วัดภูมินทร์ โทร.054-771897
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โทร.054-710038
 • วัดพญาวัด โทร.054-751102
 • วัดพระธาตุเขาน้อย โทร.054-772622
 • วัดมิ่งเมือง โทร.054-710934
 • วัดสานตาล โทร.054-772539

อำเภอท่าวังผา

 • วัดหนองบัว โทร.054-521118
 • วัดศรีมงคล-ก๋ง โทร.094-559-4044

อำเภอปัว

 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง โทร.054-599021
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด โทร.054-791247,054-791400
 • วัดต้นแหลง โทร.054-521118,054-689121,054-689123
 • วัดภูเก็ต โทร.084-046-9745

อำเภอเชียงกลาง

 • วัดหนองแดง โทร.089-023-9846

อำเภอสันติสุข

 • วัดป่าแลวหลวง โทร.064-3393610

อำเภอภูเพียง

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง โทร.054-751846

อำเภอเวียงสา

 • วัดบุญยืนพระอารามหลวง โทร.054-781872