0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง
ข้อมูลการท่องเที่ยว

24 ธ.ค. 2020 ::

ร้านอาหารในจังหวัดน่าน

ร้านอาหารในจังหวัดน่าน

อำเภอเมืองน่าน

 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้นน้ำ

ที่ตั้ง: 38/1-2 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง

โทร: 081-3085494

อาหารที่นิยม: ข้าวซอย ก๋วยเตี๋ยวเรือ

 • ร้านกอร์ เมต์

ที่ตั้ง: 68/4 ถนนสายท่าลี่ ตำบลในเวียง

โทร: 054-772361, 081-5959781

อาหารที่นิยม: อาหารไทย อาหารจานเดียว

 • ร้านข้าวซอยต้นน้ำ

ที่ตั้ง: 38/1-2 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง

โทร: 089-6359375

อาหารที่นิยม: ข้าวซอยไก่-เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

 • ร้านข้าวต้มปุ้ม

ที่ตั้ง: 87/2 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง

โทร: 054-772100

อาหารที่นิยม: ข้าวต้ม อาหารไทย อาหารจีน

 • ร้านครัวเฮือนฮอม

ที่ตั้ง: 11/12 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง

โทร: 054-751122

อาหารที่นิยม: อาหารพื้นเมือง

 • ร้านแซ่บ 2

ที่ตั้ง: 12/1 ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง

โทร: 086-1898650

อาหารที่นิยม: อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

 

 

 • ร้านบ่อน้ำ

ที่ตั้ง: 20 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง

โทร: 054-710860

อาหารที่นิยม: อาหารจากปลาคังและปลาเนื้ออ่อน

 • ร้านบ้านสวนทุ่งผึ้ง

ที่ตั้ง: 193 หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ถนนปางค่า-ผาตูบ ตำบลไชยสถาน

โทร: 086-4203029

อาหารที่นิยม: อาหารไทยและจีน

 • ร้านเรือนแก้ว

ที่ตั้ง: 1/1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง

โทร: 089-5582508

อาหารที่นิยม: อาหารไทย อาหารพื้นเมือง

 • ร้านลาบปู้สมเจ้าเก่า เก๋ากึก

ที่ตั้ง: 6/1 ถนนคำยอด ตำบลในเวียง

โทร: 089-5609975

อาหารที่นิยม: ลาบ อาหารพื้นเมือง

 • ร้านเลิศรส

ที่ตั้ง: 349/11 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง

โทร: 081-9934342

อาหารที่นิยม: ต้มเลือดหมู เกี๊ยว โจ๊ก

 • ร้านวันดา

ที่ตั้ง: 100/3 ถนนข้าหลวง บ้านพระยาภู ตำบลในเวียง

โทร: 089-8385382

อาหารที่นิยม: ข้าวราดแกง ข้าวซอย ขนมจีน ส้มตำ

 • ร้านสะเนียน ริมน้ำน่าน

ที่ตั้ง: 204/1 ถนนมะโน ตำบลในเวียง

โทร: 081-1113035,082-0338887

อาหารที่นิยม: อาหารพื้นเมือง อาหารไทย

 • ร้านสวนอาหารสะเนียน

ที่ตั้ง: 204/1 ถนนมะโน ตำบลในเวียง

โทร: 054-710919

อาหารที่นิยม: อาหารไทย อาหารตามสั่ง

 • ร้านสวนอีสาน

ที่ตั้ง: 312/4-6 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง

โทร: 054-7110761

อาหารที่นิยม: อาหารอีสาน อายหารพื้นเมือง

 • ร้านสุริยาการ์เด้น

ที่ตั้ง: 9 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง

โทร: 081-5306835

อาหารที่นิยม: อาหารไทย-จีน อาหารพื้นเมือง

 • ร้านฮอทเบรด

ที่ตั้ง: 38/1-2 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง

โทร: 089-6359375

อาหารที่นิยม: อาหารยุโรป อาหารมังสวิรัติ เบเกอรี่

 • ร้านเฮือนกำกิ๋น

ที่ตั้ง: 309 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง

โทร: 054-775158

อาหารที่นิยม: อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

 • ร้านฮั้วเลิศรส

ที่ตั้ง: 7/10 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง

โทร: 089-9999124

อาหารที่นิม: อาหารไทย-พื้นเมือง

 

 

 

 

อำเภอท่าวังผา

 • ร้านกิ่งโพธิ์

ที่ตั้ง: 50 หมู่ 6 ตำบลป่าคา

โทร: 089-5561084

อาหารที่นิยม: อาหารไทย ประเภทปลา

 • ร้านครัวป้าแอ๊ว

ที่ตั้ง: ตรงข้ามอุทยานมัจฉาวังผาเฉลิมพระเกียรติ

อาหารที่นิยม: ลาบขม ต้มอ่อม อาหารพื้นเมือง

 • ร้านปลาเป็น

ที่ตั้ง: 302 หมู่ 7 ตำบลท่าวังผา

โทร: 089-2085953

อาหารที่นิยม: เมนูอาหารประเภทปลาเพื่อสุขภาพ

 

อำเภอปัว

 • ร้านครัวต้นตาล

ที่ตั้ง: 348 หมู่ 8 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลปัว

โทร: 081-8843492

อาหารที่นิยม: อาหารไทย-จีน อาหารพื้นเมือง

 • ร้านครัวลินดา

ที่ตั้ง: 355 หมู่ 8 ถนนน่าน-ทุ่งช้า ตำบลปัว

โทร: 086-9165227

อาหารที่นิยม: ข้าวราดแกง ต้มเลือดหมู อาหารไทย

 • ร้านต้นคูณ

ที่ตั้ง: หมู่ 8 ริมถนนหลวง หมายเลข 1080 น่าน-ทุ่งช้าง บ้านปรางคื ตำบลปัว

โทร: 089-7008973

อาหารที่นิยม: อาหารตามสั่ง

 • ร้านปัว อิน มายด์

ที่ตั้ง: ริมทางหลวง หมายเลข 1080 น่าน-ทุ่งช้าง ตำบลปัว

โทร: 080-1218129

อาหารที่นิยม: อาหารพื้นเมือง อาหารไทย

 

 

อำเภอบ่อเกลือ

 • ร้านปองซา

ที่ตั้ง: ในบ่อเกลือ วิว นา 209 หมู่ 1บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลอใต้

โทร: 081-8096392

อาหารที่นิยม: อาหารไทย

อำเภอภูเพียง

 • ร้านข้าวซอยห้อยแข้ง

ที่ตั้ง: บริเวณริมน้ำน่าน บ้านท่าล้อ

โทร: 083-7620334

 • ร้านเฮือนเจ้านาง

ที่ตั้ง: บ้านท่าล้อ หมู่ 1 ตำบลฝายแก้ว

โทร: 089-0734688

อำเภอเชียงกลาง

 • ร้านครัวนฤมล

ที่ตั้ง: 177 หมู่15 ตำบลเปีย

โทร: 081-7798847

อาหารที่นิยม: หมูเยอรมัน

 • ร้านรวมรส

ที่ตั้ง: 52 หมู่ 5 ตำบลเชียงกลาง ริมทางหลวง หมายเลข 1080

โทร: 054-797065

อาหารที่นิยม: ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่

อำเภอเวียงสา

 • ร้านโกถ่ง

ที่ตั้ง: 454 หมู่ 4 ตำบลกลางเวียง

โทร: 054-781677

อาหารที่นิยม: ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู

 • ร้านข้าวขาหมูแม่บัวนอง

ที่ตั้ง: 454 บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง

โทร: 054-781677

อาหารที่นิยม: ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง

 • ร้านเบียร์เฮาส์

ที่ตั้ง: 261 หมู่ 3 ตำบลกลางเวียง

โทร: 086-9168261

อำเภอนาน้อย

 • ร้านแจ๋วแจ่วฮ้อน

ที่ตั้ง: 419 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย

โทร: 0817837641

อาหารที่นิยม: อาหารประเภทปลา อาหารไทย