0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง
ข้อมูลการท่องเที่ยว

24 ธ.ค. 2020 ::

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

อำเภอเมือง

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โทร.054-710561,054-772777
 • โฮงเจ้าฟองคำ โทร.054-710537
 • ตึกรังสีเกษม โทร.087-1782588,061-7365421
 • หอศิลป์ริมน่าน โทร.054-798046
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์ โทร.089-5597815
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ โทร.093-2682442
 • แหล่งเตาเผาโบราณและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก โทร.066-5468111
 • คุ้มเจ้าราชบุตร โทร.089-6704291
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านศรีนาป่าน
  • นายเรืองเดช คำพิมพ์ : นายก อบต. โทร.080-1234980
  • นายศิริพงษ์ หาญฤทธิ์ : รองนายก อบต. โทร.080-1274077
  • นางเฉลียว สมจิตต์ : ประธานสภาตำบลฯ โทร.084-7399083
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหัตถกรรมชาวเขา บ้านกลางพัฒนา โทร.084-6879049
 • กาดข่วงเมืองน่าน โทร.054-710234

อำเภอท่าวังผา

 • หมู่บ้านโฮมสเตย์ไทลื้อ บ้านดอนมูล โทร.080-8521399 , 061-7968035
 • หมู่บ้านไทลื้อบ้านหนองบัว โทร.092-2620687
 • บ้านสันเจริญ โทร.ภัทรพล เฮงธนะเสถียร (รองเส็ง) 082-8987473 
 • อบต. ผาทอง อ.ท่าวังผา โทร.054-798537
  • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี โทร.065-41638853
  • ดอยวาว โทร.081-7068506,081-0428893 (เจ้าหน้าที่)
  • ดอยสวนยาหลวง โทร.096-9522223
  • บ่อน้ำร้อนสันเจริญ โทร.054-798537

อำเภอปัว

 • ต้นดิ๊กเดียม วัดปรางค์ โทร.054-791406
 • หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง โทร.054-792098
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โทร.082-1941349
 • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง โทร.054-688111
 • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ โทร.054-792252
 • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ โทร.089-2646058
 • ตูบนาไทลื้อ & ตูบนากาแฟ น่าน โทร.085-1990255
 • บ้านจักษ์กะพัฒน์ ดอยสกาด โทร.096-7206902
 • ดอยกว่าง คอฟฟี่ โทร.080-1232212
 • กลุ่มทอผ้าบ้านไทลื้อวัดภูเก็ต โทร.081-180-2964
 • ถนนคนเดินปัว

อำเภอบ่อเกลือ

 • บ่อเกลือสินเธาว์ โทร.054-778062
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน โทร.084-4837240
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 096-6976954 ที่ทำการ
  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โทร.082-1941349
  • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โทร.086-2166144
  • หมู่บ้านสะปัน
  • น้ำตกสะปัน โทร.084-4837240 (อุทยานแห่งชาติขุนน่าน)
  • ถนนลอยฟ้า
  • ถนนหมายเลข 3
  • อุ่นไอมาง โทร.097-0362450

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 • ภูพยัคฆ์ โทร.097-0362450
 • อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ด่านชายแดนไทย-ลาว บ้านห้วยโก๋น
 • น้ำตกห้วยโก๋น
 • ดอยภูแว โทร.054-731623, 054-701000, 082-1941349 (เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
 • หมู่บ้านมณีพฤกษ์

 

อำเภอทุ่งช้าง

 • พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง โทร.054-795121
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ โทร.066-54730163
 • ถ้ำผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง โทร.รองกล้วย วิชัย กำเนิดมงคล 062-2485018
 • หน.พินิจ ลิมาลัย 086-0753531 สำนักงาน พมพ.ที่ 6 054-730163
  • จุดชมวิวหัวล้าน

อำเภอเชียงกลาง

 • น้ำตกตาดม่าน
 • สะพานสายรุ้ง
 • พระธาตุจอมกิตติ

อำเภอสองแคว

 • ถ้ำเวียงแก
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน โทร.089-0459831
 • น้ำตกห้วยหาด
 • กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านปางกอม โทร.084-4810893
 • ถ้ำผาสิงห์
 • น้ำตกห้วยตาด

อำเภอสันติสุข

 • เดอะวิว @ กิ่วม่วง โทร.089-9988760

อำเภอภูเพียง

 • บ้านหาดผาขน (ชุมชนอนุรักษ์ร้อยปี)
  • นางทองเพียร ปะนะ โทร.086-9217795
  • นายเสวียน สองสีขวา โทร.085-1834975
  • นางนงค์ลักษณ์ เพชรดิน โทร.086-0459971
  • นายเชาว์ จุมปา โทร.084-4839850
  • ณัชชา นาวงศ์ โทร.081-0249016
  • นายผิน หรุ่ณใจ ผู้ใหญ่บ้าน โทร.083-5166038, 081-1791833

อำเภอเวียงสา

 • เฮือนรถถีบพิพิธภัณฑ์จักรยานอายุนับร้อยปี โทร.054-781359
 • ผ้าทอพื้นเมือง โทร.054-752565, 089-5559912
  • ชุมชนเผ่าตองเหลือง
  • น้ำตกดอยสวรรค์

อำเภอนาน้อย

 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • โทร.098-6853293 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผาชู้
 • โทร.093-2422914 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยเสมดาว
  • ดอยผาชู้
  • เสาดินนาน้อยโทร.054-701106
  • คอกเสือ
  • แก่งหลวง
  • ผาหัวสิงห์
  • ดอยเสมอดาว โทร.054-731714
  • อุทยานแห่งชาติขุนสถาน โทร.087-1739549
  • น้ำตกขุนสถาน
  • ถ้ำผามองและถ้ำผาเวียง

อำเภอนาหมื่น

 • หมู่บ้านประมงปากนาย โทร.066-5473-0139
 • วัดบ่อแก้ว

อำเภอแม่จริม

 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม โทร.080-6799070
 • ล่องแก่งลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม โทร.054-7300401

อำเภอบ้านหลวง

 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี โทร.065-416-8853
  • ดอยผาจิ
  • ดอยวาว
 • น้ำตกห้วยพริก โทร.06-1419-2322 (ผู้ใหญ่บ้าน)