จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ site stats


 

 

xx

 

กรณีเข้าระบบ "ตรวจสอบการลงทะเบียน" โดย Google Chrome แล้วไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย ให้ตั้งค่าดังนี้

 

uu

 

 

ตราสัญลักษณ์ และสิ่งของพระราชทาน

 

 

                     

 

b005

 

กำหนดการ

 

เส้นทางจักรยาน

 

ขาไป

- จุดเริ่มต้นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.สถาน ปั่นไปทางแยกวัดศรีพันต้น ตรงไปผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถึงแยกข่วงเมืองน่าน เลี้ยวขวาผ่านวัดภูมินทร์ ตรงไปผ่านเรือนจำจังหวัดน่าน หลังจากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปยังสี่แยกวัดอภัย เลี้ยวซ้ายปั่นไปบนถนนยัตรกิจโกศล ผ่านหออัตลักษณ์น่าน ถึงบ้านน้ำครกใหม่

 

ขากลับ

- เส้นทางผ่านโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตรงไปผ่านลานพระดิษฐานพระพุทธนาคินธนารักษ์ ตรงไปผ่านโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตรงไปถึงแยกวัดศรีพ้นต้นให้เลี้ยวซ้าย ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตรงไปผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน เลี้ยวขวามายังจุดสิ้นสุด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

จุดพัก

- บริเวณหนองน้ำครก

 

กิจกรรมเสริม

- ปล่อยปลา บริเวณหนองน้ำครก


 

เกี่ยวกับกิจกรรม

 

"รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน" ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

 

 

 

 

 

ข่าวสาร

-จังหวัดน่านเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad

cc

เมื่อวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดน่านเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad-จังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม Bike for Dad

ff
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อมกิจกรรม Bike for Dad


-กำหนดการซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงในกิจกรรม Bike for Dad จังหวัดน่าน

x

จังหวัดน่านกำหนดจัดการซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริง ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.


-ชาวน่านร่วมซ้อมปั่นย่อยในกิจกรรม Bike for Dad

x
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ นำข้าราชการและชาวน่านซ้อมปั่นย่อยในกิจกรรม Bike for Dad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนที่เส้นทาง 

แผนที่เส้นทางบน Google Map 

จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

 

  

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

page1

 

จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกช้างเผือก

 

 

page2

 

จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกวัดศรีพันต้น

 

page3

 

จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกอุดมเภสัช

 

page4

 

จุดที่ 4 บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์