จุดลงทะเบียน

 

 

แผนผังจุดรวมพล

 


b005

แผนที่เส้นทาง 

แผนที่เส้นทางบน Google Map 

จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

 

  

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

 

page1

 

จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกวัดศรีพันต้น

 

 

page2

 

จุดที่ 2 บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน

 

 

page3

 

จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกช้างเผือก

 

page4

 

จุดที่ 4 บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

 


เกี่ยวกับกิจกรรม

เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. ซึ่งจังหวัดน่านได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีระยะทางปั่นจักรยาน 30 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ลำดับกิจกรรม

 

เส้นทางจักรยาน

ขาไป

- จุดเริ่มต้นบริเวณศาลากลางปั่นไปแยกข่วงเมืองน่านเลี้ยวขวาใช้ถนนผากอง ตรงไปถึงแยกช้างเผือก ตรงไปถึง มทร.น่าน เลี้ยงขวาไปบ้านหัวเวียงเหนือ ผ่านสะพานบ้านหัวเวียงเหนือ บ้านน้ำต้วน ถึงถนนท่าล้อ-น้ำยาว เลี้ยงขวาผ่าน ร.ร.น่านฟ้าใส ตรงไปทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เลี้ยวขวามาทางบ้านบุปผาราม ตรงไปบ้านท่าล้อ ผ่านวัดท่าล้อ ตรงไปทางซุ้มหมู่บ้านแสงดาว เลี้ยวซ้ายผ่านเซเว่นฯ ถึงจุดพักที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และทำกิจกรรมเสริม (ระยะทาง 21.00 กม.)

 

ขากลับ

- เส้นทางวัดพระธาตุแช่แห้ง ตรงไปทางบ้านน้ำเกี๋ยน เลี้ยวขวาแยกก่อนถึงอำเภอภูเพียง ผ่าน สภ.ภูเพียง ตรงไปผ่านโรงพยาบาลภูเพียง ตรงไปผ่านร้านบัวชมพู ตรงไปผ่าน อบต.ม่วงตึ๊ด แล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดม่วงตึ๊ด วันศรีบุญเรือง แล้วข้ามสะพานศรีบุญเรือง ตรงไป ผ่านชุมชนบ้านท่าลี่ ตรงไป ผ่านเรือนจำน่าน ถึงแยกข่วงเมืองน่าน เลี้ยวขวาถึงหน้า ศาลากลางจังหวัดน่าน (ระยะทาง 9.00 กม.)

 

จุดพัก

- วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

 

กิจกรรมเสริม

1. ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

2. พัฒนาบริเวณรอบวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

4. ไหว้พระธาตุแช่แห้ง

 

ภาพกิจกรรม

การแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 


1 กรกฎาคม 2558 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Bike For Mom)

 

จังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom)

 


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยาน เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ(Bike For Mom)

ประมวลภาพบรรยากาศการลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom)

 


ประมวลภาพ กิจกรรมจักรยาน เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom)

 

การสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) จังหวัดน่าน

 


จังหวัดน่านสำรวจเส้นทางการปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ

 

จังหวัดน่านประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและ
ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม
่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom)

 

test
ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า กิจกรรมจักรยาน เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดน่านรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"

 


เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๘ จังหวัดน่านรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"

 

ประมวลภาพซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) จังหวัดน่าน

 


จังหวัดน่านซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ในวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๘

 

จังหวัดน่านประชุมสรุปผลการดำเนินงานในวันซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Mom

 

test
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมสรุปผลการดำเนินงานในวันซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์