การแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Bike For Mom) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (2) ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก (3) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน (4) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (5) รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน (6) ประธานชมรมจักรยานเมืองน่าน (7) ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน (8) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน/นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่านและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ สื่อมวลชนทุกแขนง เขาร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว

 

 

และเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดน่านได้เปิดจุดรับลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) ณ ห้องข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีประชาชนให้ความสนใจ ขอรับคำแนะนำและลงทะเบียนจำนวนมาก สำหรับจุดรับลงทะเบียนศาลากลางจังหวัดน่าน เปิดรับลงทะเบียนทุกวัน (วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ 09.00-16.00 น.) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nan.go.th/bikeformom/