ประมวลภาพซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดน่าน