จังหวัดน่านประชุมสรุปผลการดำเนินงานในวันซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"


\

 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดน่านได้จัดการซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยมีประชาชนชาวน่านร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมซ้อมปั่น นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ประชุมคณะทำงานทุกฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ทันที เพื่อนำปัญหาไปปรับแก้ และทุกภาคส่วนยินดีปฎิบัติเป็นอย่างยิ่ง

 

\