ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

xx

 

bb

cc

เกี่ยวกับกิจกรรม

vvv

จุดตั้งขบวนรถจักรยาน ตามริบบิ้นสีต่าง ๆ พร้อมกันเวลา 14.00 น. 9 ธันวาคม 2561

ขบวนที่ 1 สีส้ม ตั้งขบวน ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุช้างค้ำ
ขบวนที่ 2 สีเหลือง ตั้งขบวน ณ บริเวณแยกศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต่อขบวนที่ 1
ขบวนที่ 3 สีแดง ตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต่อขบวนที่ 2
ขบวนที่ 4 สีเขียว ตั้งขบวน ณ บริเวณถนนด้านข้างข่วงเมืองน่าน
ขบวนที่ 5 สีชมพู ตั้งขบวน ณ บริเวณถนนด้านข้างวัดภูมินทร์ ต่อจากขบวนที่ 4
ขบวนที่ 6 สีฟ้า ตั้งขบวน ณ บริเวณแยกเรือนจำจังหวัดน่าน ต่อจากขบวนที่ 5
ขบวนที่ 7 สีขาว ตั้งขบวน ณ หน้าเรือนจำจังหวัดน่าน ต่อจากขบวนที่ 6
ขบวนที่ 8 สีน้ำเงิน ตั้งขบวน ณ บริเวณถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน
ขบวนที่ 9 สีม่วง ตั้งขบวน ณ บริเวณถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ต่อจากขบวนที่ 8

**สำหรับผู้สนใจสามารถสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมในขบวนที่ 8 และขบวนที่ 9 ได้

เส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรัก เริ่มต้นจากข่วงเมืองน่าน ไปตามถนนสุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล สิ้นสุดที่บริเวณจุดกลับรถบ้านน้ำครกใหม่และวนกลับเส้นทางเดิม ถึงจุดสิ้นสุด ณ ข่วงเมืองน่าน โดยผ่านสถานที่สำคัญ ได้แก่ (๑) ข่วงเมืองน่าน (๒) วัดภูมินทร์ (๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (๔) ศาลหลักเมืองน่าน (วัดมิ่งเมือง) (๕) วัดศรีพันต้น (๖) พระตำหนักธงน้อย และ (๗) ลานประดิษฐาน พระพุทธคินทรารักษ์
โดยมีจุดพักจักรยาน ๔ จุด ได้แก่

จุดที่ ๑ หออัตลักษณ์น่าน

จุดที่ ๒ สะพานบ้านคอวัง

จุดที่ ๓ ลานพระพุทธนาคินทรารักษ์

จุดที่ ๔ ข่วงเมืองน่าน

เป็นระยะทางรวมประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

ข่าวสาร

การลงทะเบียนกิจกรรม Bike UnAiRak 2018

จังหวัดน่าน เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน"
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike UnAiRak 2018” ซึ่งจังหวัดน่านได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
โดยร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยเส้นทางที่ทางจังหวัดน่านกำหนดจัดกิจกรรมนี้รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร 

การประชุม VCS ของกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดน่าน ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค
วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค จากนั้นนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมหารือในรายละเอียดของงาน พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจที่รับผิดชอบ แก่คณะทำงานแต่ละด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมจริง ซึ่งในการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน” ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรักจังหวัดน่าน เริ่มต้นจากข่วงเมืองน่าน ไปตามถนนสุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล และปล่อยปลา ข้างสะพานบ้านคอวัง แล้วปั่นต่อไป U-TURN บ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นกลับตามเส้นทางเดิม แวะสักการะพระพุทธนาคินทรารักษ์ หน้าพระตำหนักธงน้อยแล้วปั่นกลับมายังข่วงเมืองน่าน รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร
ซึ่งจังหวัดน่าน เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักจังหวัดน่าน

เช้านี้ที่ข่วงเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดน่าน ซ้อมปั่น Bike อุ่นไอรัก จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ทั้งด้านการสำรวจเส้นทาง ระยะทางในการปั่น การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จุดตรวจเช็ค ซ่อมจักรยาน จุดพักระหว่างเส้นทางปั่น จุดบริการน้ำดื่ม จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น
โดยจังหวัดน่าน ใช้ระยะทางปั่นทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เริ่มต้นจากข่วงเมืองน่าน ไปตามถนนสุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปยังสี่แยกวัดศรีพันต้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล กลับรถบ้านน้ำครกใหม่และวนกลับเส้นทางเดิมถึงจุดสิ้นสุด ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมีจุดพักจักรยาน 5 จุด ได้แก่ ข่วงเมืองน่าน (จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด) หน้าแม็คโครน่าน สะพานบ้านคอวัง 
ลานพระพุทธนาคินทรารักษ์ และหน้าโลตัสสาขาน่าน ซึ่งบรรยากาศในเช้าวันนี้อากาศเย็นสบาย มีหมอกเป็นบางแห่ง ประชาชนต่างมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และมีความสุขในการได้ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้จังหวัดน่านมียอดผู้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,766 คน

การรับเสื้อจักรยานพระราชทาน Bike อุ่นไอรัก

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๕ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรับเสื้อจักรยานพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กิจกรรม bike อุ่นไอรัก จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมปั่น (Bike อุ่นไอรัก) จังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมือน่าน และปั่นจักรยานนำขบวนปั่น(Bike  อุ่นไอรัก) จังหวัดน่าน ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร เส้นทางพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวน่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก เป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดน่านเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ข่วงเมืองน่าน เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. และสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา ๑๗.๐๐ น.


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๒๑.๒๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมไข้นายภัคพงศ์  ทองฟู ที่เข้าร่วมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ  ห้อง ๒๐๕ ตึกนันทรัตนาคาร โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน เนื่องจากระหว่างปั่นได้ ๓๐ นาทีเกิดอาการชา เกร็ง ปวดทั่วตัว โดยก่อนปั่น มีอาการไข้ ไอ มา ๒ วัน ผลวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลน่านเบื้องต้นระบุว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อและปอดอักเสบ


 

แผนที่


เส้นทางกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดน่าน ระยะทาง 24 กิโลเมตร

ภาพกิจกรรม