++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

Link ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

  หัวข้อภาพกิจกรรม: กลุ่มงานคลังและเศรษฐกิจ (CFO) จัดประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานของกลุ่มงานในครึ่งปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
   
  รายละเอียด: กลุ่มงานคลังและเศรษฐกิจ (CFO) สำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานของกลุ่มงานในครึ่งปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 เวลา 11.05 -12.00 น. ณ ห้องรับแลกเปลี่ยน เหรียญกษาปณ์เดิม
   
   วันที่โพส: 31 พ.ค. 2555


 


 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647