++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 วันที่: 01 ก.ค. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 วันที่: 02 มิ.ย. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 วันที่: 01 พ.ค. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 วันที่: 01 เม.ย. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 วันที่: 02 มี.ค. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 วันที่: 02 ก.พ. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 วันที่: 07 ม.ค. 2558
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 วันที่: 02 ธ.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 วันที่: 03 พ.ย. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 วันที่: 02 ต.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 วันที่: 03 ก.ย. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 วันที่: 01 ส.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 วันที่: 27 มิ.ย. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 วันที่: 02 มิ.ย. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 วันที่: 01 พ.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 วันที่: 01 เม.ย. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่: 04 มี.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 วันที่: 05 ก.พ. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 วันที่: 06 ม.ค. 2557
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 วันที่: 13 ธ.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2556 วันที่: 08 ต.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556 วันที่: 03 ก.ย. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 วันที่: 02 ส.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556 วันที่: 02 ส.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 วันที่: 03 มิ.ย. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556 วันที่: 23 พ.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556 วันที่: 01 เม.ย. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 วันที่: 01 มี.ค. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2556 วันที่: 04 ก.พ. 2556
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2555 วันที่: 03 ม.ค. 2556

หน้า 1
|1|2
 

 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647