กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถ.สุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 เบอร์โทร. 0-5475-1102