กิจกรรม

จังหวัดน่าน เปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ และปล่อยพันธุ์ปลานิล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

picture1

จังหวัดน่าน เปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ และปล่อยพันธุ์ปลานิล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

picture2

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.59 ที่ป่าม่อนพระเจ้า ป่าชุมชนในเขตบ้านเจดีย์หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอเชียงกลาง ทุกหมู่เหล่ากว่า 500 คน จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 200,000 ตัว และร่วมปลูกต้นมเหสักข์ สยามินทร์ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงนำพันธุ์ปลานิลมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลได้กำเนิดแห่งแรกในประเทศไทย
ทั้งนี้อำเภอเชียงกลาง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบ มีประชากร 28,708 คน 9,125 หลังคาเรือน ในส่วนของพื้นที่ดำเนินโครงการมีเนื้อที่ 410 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าในเขตบ้านเจดีย์หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงกลาง เดิมเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้หนาทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต่อมาเมื่อมีความเจริญขึ้น มีการตัดไม้ทำลายป่า จึงเป็นเหตุทำให้ป่าเสื่อมโทรม สัตว์ป่าลดลง ราษฎรได้ร่วมกันสงวนรักษาพื้นที่ป่าม่อนพระเจ้า เป็นเขตป่าชุมชนของอำเภอเชียงกลางต่อไป

 

 

 

 

 

This template downloaded form free website templates