ระบบสารสนเทศจังหวัด
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด


สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย

 

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมน [ … ]

 
พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพิธีสูมาการวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดน่านจัดพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพิธีสูมาการวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีสรงน้ำพระ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โ [ … ]

 
ปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดน่าน

 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ ณห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดน่าน


จากการสรุปรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวัน [ … ]

 
เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก้ปัญหาภัยแล้งในภาคการเกษตร ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานแนวพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดน่าน ที่อาคารสโมสรสถานีวิทย [ … ]

 
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (1 ตำบล 1 ล้าน)

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (1 ตำบล 1 ล้าน) มี พล.ต.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผบ.จทบ.นน. พ.อ.รุศมนตรี  จิณเสน รอง ผอ.กอรมน.จังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราราชการจัง [ … ]

 
งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ฯ

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 22

-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------