ค้นหาข้อมูล

ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบคาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ  ห้องประชุมสิริสาธร สนง.ศึกษาธิการจังหวัด [ … ]

 
พิธีเปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ณ อาคารศาลากลางจังหว [ … ]

 
ประกาศเรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ประกาศสำนักบริหารโครงการโดยกรมชลประทาน

กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ได้ประกาศหนังสือ เรื่อง ผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โคึรงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

โดยมีเ [ … ]

 
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่านครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน .

 
พิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม "NAN TRAVEL RUN วิ่งไปแอ่วไป

วันอาทิตย์​ที่​ ๑๓ กันยายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์​ แวว​บัณฑิต​ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​น่าน​  เป็นประธานพิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม "NAN TRAVEL RUN วิ่งไปแอ่วไป"ณ​ ข่วงเมือง​น่าน ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองน่าน​ จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที นน ๑๗-๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที  นน ๑๗-๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 190