ค้นหาข้อมูล

ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบคาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

 

"น่านหนึ่งเดียว"  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประช [ … ]

 
พิธีวันตำรวจ ประจำปี 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็ง

 

วันนี้ (13 ต.ค. 59)  เวลา 08.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวีระเวช ลีฬหะบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน อัยการจังหวัดน่านและส่วนราชการ  ได้ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2559  ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  ในการนี้พระสงฆ์ ได้มีการสวดโพชฌงคปริตร  เพื่อถวายเป็นพระ [ … ]

 
ขอให้เฝ้าระวัง กรณี การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย

 

ด้วยปรากฎข่าวสารในสื่อสารสังคมออนไลน์ ว่าขณะนี้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้มีพฤติการณ์ เชิญชวนราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกลุ่ม/ชมรมเพื่อพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยงต่ำเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์ และมีการเรียกค่า [ … ]

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกรณีน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพาน บ้านห้วยเย็น

 

วันนี้ (12 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  วันนี้ (12 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกรณีน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพาน บ้านห้วยเย็น  หมู่ที่ 4  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  เสียหาย  จั [ … ]

 
พิธีเปิดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอท่าวังผา

 

 

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว จากหน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย อ.ท่าวังผา

 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ต.ค. 59  เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน โดยได้ชี้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชชั้น3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ181182183184185186187188189190ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 186 จาก 190