ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ [ … ]

 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
พิธีมอบบ้านให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 

วันนี้ (24 ก.ค. 60) เวลา 12.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่ [ … ]

 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน

 

 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมาย ให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

 
พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานฯ

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิ [ … ]

 
พิธีเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

 

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "หลักสูตรพนักงานฝ่ายแม่บ้านและเ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 79