ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

พิธีเปิด "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียร [ … ]

 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จั [ … ]

 
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม

 

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน [ … ]

 
การประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

 

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ PCC

 

วันศุกร์ที่ ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ PCC และทีมงานวางแผนเมือง (เทศบาลเมืองน่าน) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 107