ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"  ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน [ … ]

 
การในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการในการเสวนาเรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน"  ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

 
งานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ "โครงการแปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน"

 

วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ "โครงการแปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครอ [ … ]

 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"

 

 

วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ได้จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" จังหวัดน่านโดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยอาจารย์ด้านแนะแนวในสถานศึก [ … ]

 
พิธีเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ณ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 79