ระบบสารสนเทศจังหวัด

 

 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี

 

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน [ … ]

 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

 

 

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถวายการต้อนรับพระพรหมเสนาบดีและคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ หอประชุมบ้านใหม่พัฒนา(วัดโป่งคำ) ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพีย [ … ]

 
งานสภากาแฟ

 

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) เวลา 07.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ ลานบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ และประชาส [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference)

 

 

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยม [ … ]

 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของอำเภอตอนเหนือ ในจังหวัดน่าน  ณ สนามกีฬาพญาผานอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 69