ค้นหาข้อมูล

ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบคาดหมายลักษณะอากาศ

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่าณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 
การเปิดการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ พ.ศ.2563

วันพุธที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุม ก.จ.จ.น่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.น่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ ๓ ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ ๓ ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดาชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์

วันพุธที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายใต้โครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 7 จาก 190