ค้นหาข้อมูล

ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบคาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญ

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐น นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ เ [ … ]

 
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
พิธีการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการที่อำเภอปัว

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ สนามกีฬาพญาผานองอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจรับ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐น.  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด น่าน ปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด น่าน ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน


วันเสาร์ที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น.นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน  อ.ภูเพียง  จ.น่าน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 190