ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสวนตาล

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสวนตาล ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
พิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เทิดทูน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน [ … ]

 
ประชุมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น . นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.สกลเขต  จันทรา  กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ในการจัดเตรียมพิธีรับน้ำหลวงพระราชทานสรงน้ำพระธาตุแช่แห้งและการบริหารจัดการโรงครัวพระราชทาน สำหรับงานสมโภช ๖๖๖ ปี พระมหาธาตุเจ้าภูเพี [ … ]

 
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

 

 

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริต [ … ]

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 145