ระบบสารสนเทศจังหวัด

 

 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การประชุมการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหว [ … ]

 
โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐฯ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐฯ จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จ.เชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี [ … ]

 
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

 

 

วันนี้ (7 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอ [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น

 

 

ันนี้ (6 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ผบ.มทบ.38 และคณะกรรมการฯ  ร่วมประชุม [ … ]

 
การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๓

 

 

วันอังคารที่ ๖ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ร่วมประชุม "การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)" ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศ [ … ]

 
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย"

 

 

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยมี นางวิจิตรา โกสีย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน , FM 94.75 MHz , สถานีวิทย [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 69