ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

 

 

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวั [ … ]

 
การประชุมนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น . นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหว [ … ]

 
ประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๑

 

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา

 

วันพุธที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๑ ในปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference [ … ]

 
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน

 

วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

 
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 138