ระบบสารสนเทศจังหวัด

 

 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

โครงการอบรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการอบรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ … ]

 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

 

วันจันทร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

 
โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3)

 

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศา [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

 

 

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลา [ … ]

 
การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 

 

วันนี้ (31 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 10 จาก 69