ค้นหาข้อมูล

ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบคาดหมายลักษณะอากาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบ่อเกลือ

วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมบ้านนากอก ตำบลภูคา [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการศูนย์ถนนจังหวัดน่าน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

วันพุธ ที่ 8  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการศูนย์ถนนจังหวัดน่าน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม ติดตามของคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในคณะกรรมการบูร [ … ]

 
พิธีเวียนเทียน งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๒๕ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเวียนเทียน งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓  ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
พิธีเปิดโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน [ … ]

 
การจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน "กาดน่าน By สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สู้ภัยโควิด - ๑๙"

วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน "กาดน่าน By สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สู้ภัยโควิด - ๑๙" ณ ข่วงน้อย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เพื่อเพิ่มช่อ [ … ]

 
ผลการดำเนินงานของสำนักคณะกรรมการพิเศษประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๒

 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ประจำปี 2562  โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่ www.rdpb.go.th/th/Download

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 10 จาก 190