ระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน "น่านหนึ่งเดียว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน "น่านหนึ่งเดียว"  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤ [ … ]

 
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการ เลขามูลนิธิรากแก้ว ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนราชการในพื้นที่จังหวั [ … ]

 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน ได้จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่สาธารณชนผู้สนใจเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ย [ … ]

 
โครงการภูมิแผ่นดินไทย

 

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะกรรมการโครงการภาคภุมิแผ่นดินไทย ได้จัดทำโครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจจากชุมชนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีต่อประเทศชาติ จังหวัด ชุมชน และถิ่นที่อยู่อาศัยบันทึกในคลังข้อมูลดิจิตอล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ให [ … ]

 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะ [ … ]

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้มอบนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน ให้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ กล้วย ไผ่ เป็นต้น ลดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ91929394959697ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 95 จาก 97