ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (นายสุรพล วาณิชเสนี) ประจำเดือนมกราคม ๒๕ [ … ]

 
พิธีเปิด กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม"ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม"ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอแระชุ [ … ]

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัดน่าน)

 

วันนี้ (25 ม.ค. 60) เวลา 13.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัดน่าน) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องปร [ … ]

 
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (25 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านให้แก่เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ฯ ณ ห้องประชุมเจ้าอ [ … ]

 
พิธีเปิด กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้า จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งในและต่างประเทศฯ

 

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้า จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการเช [ … ]

 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน แสดงเจตจำนงเพื่อการบริหารงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน (นายวรพจน์  ประทีปรัตน์) แสดงเจตจำนงเพื่อการบริหารงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต (รายละเอียดมาตรการดำเนินการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน ตามไฟล์แนบ)

ไฟล์ : คำแสดงเจตจำนงเพื่อการบริหารงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรก [ … ]
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ111112113114115116117118119120ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 114 จาก 144