ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 

วันนี้ (15 ธ.ค. 59) เวลา 13.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะ ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  โดยม [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย-ลาว

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมราชการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย - ลาว (Twin City) โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท [ … ]

 
การประชุมคณะทำงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่านวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 
การจัดงานสภากาแฟ

 

วันนี้ (14 ธ.ค. 59) เวลา 07.00 น.  สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ  โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  ร่วมงานเพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ [ … ]

 
ประชุมเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

วันนี้ (13 ธ.ค. 59) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจั [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ111112113114115116117118119120ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 119 จาก 138