ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

งานขันโตกบริเวณข่วงเมืองน่าน เลี้ยงต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฯ

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงานขันโตกบริเวณข่วงเมืองน่าน เลี้ยงต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ซึ่งเดินทางมาจัดโครงการ "รวม [ … ]

 
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านพรพัฒน์พงษ์  ณ สถานที่ขออนุญาตดูดทราย  บริเวณแม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ [ … ]

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2559

 

วันนี้ (7 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 
ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ฯ

 

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดน่า [ … ]

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) ภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่ [ … ]

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียน [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ121122123124125126127128129130ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 128 จาก 145