ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ฯ

 

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในว [ … ]

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) ภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่ [ … ]

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียน [ … ]

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) ภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและก [ … ]

 
รายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (6 ธ.ค. 59) เวลา 08.05 - 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน F.M. 94.75 Mhz/www.nanradio.net , เคเบิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชน โดยมีนายกวิน สิงห์อินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในรายการได้พูดถึงกิจกรร [ … ]

 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)เวลา ๐๖.๕๐ น. นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดน่าน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการ [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ131132133134135136137138139140ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 133 จาก 150