ค้นหาข้อมูลระบบสารสนเทศจังหวัด


 
Login ระบบสารสนเทศจังหวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบสมาชิกที่กำลังเข้าใช้งาน

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คาดหมายลักษณะอากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.  จังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนราชานุบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู [ … ]

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฎิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอ ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม [ … ]

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 10/2559

 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน

 
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 
การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน

 

วันพุธที่ ๒๖ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน   อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐจังหวัดน่าน

 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐจังหวัดน่าน และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน (คสป.) ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจัง [ … ]

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ141142143144145146147148149150ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 141 จาก 150