ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน