ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานหน่วยงานราชการ
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ , แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ และสำนักงานทางหลวงชนบท  ณ ห้องประชุมเดชภิรัตนมงคล  แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ๔ ส. คือ สะอาด สงบ สวยงาม และ สุข

 

 

ผู้ว่าราชการมอบนโยบาย

๑. สองข้างทางหลวงแผ่นดิน ต้องมีความสวยงาม ไม่ควรมีป้ายโฆษณาต่างๆ

๒. การจัดหาบริเวณข้างทางหลวง (Rest Area) เป็นสถานที่จำหน่าย  เพื่อให้ชุมชนจำหน่ายสินค้า

ข้อนำเสนอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการก่อสร้าง ๔ เลน อ.ร้องกวาง – อ.เวียงสา

๒. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ฝั่งตะวันตก

๓. โครงการพัฒนาเส้นทาง เส้นทาง น่าน –ชายแดนห้วยโก๋น

๔. ทางเลี่ยงเมือง สาย ฉ.

๕. การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในบริเวณเขตทางหลวง ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานแขวงทางหลวงน่าน

C:\WINDOWS\hinhem.scr