ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้มอบนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของชุมชน ให้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ กล้วย ไผ่ เป็นต้น ลดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านต่อไป